JAKIE SĄ POZYTYWNE EFEKTY REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ?

Rozmiar tekstu: A A A

Do pozytywnych efektów rehabilitacji kardiologicznej zalicza się m.in.:

 

- poprawę sprawności psychofizycznej;

- poprawę wydolności układu krążeniowo-oddechowego;

- zwiększenie aktywności ruchowej w czasie wolnym;

- zaprzestanie palenia tytoniu;

- obniżenie wartości ciśnienia tętniczego;

- poprawę profilu lipidowego;

- zmniejszenie ciężaru ciała;

- zmniejszenie insulinooporności i korzystny wpływ na metabolizm glukozy.

 

Opisane efekty przyczyniają się do spowolnienia rozwoju choroby i zmniejszania umieralności ogólnej nawet o 27% oraz do skrócenia czasu leczenia zaostrzeń choroby, czego wypadkową jest zasadniczy cel opieki medycznej nad chorym, czyli poprawa jakości życia i jego wydłużenie.

NA SKRÓTY

Witryna ma charakter edukacyjny, nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały podane właściwie,
zgodnie z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Zarówno autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje
wykorzystania informacji zawartych w tym serwisie. Ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają na lekarzu prowadzącym.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI