JAKIE SĄ ETAPY KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ?

Rozmiar tekstu: A A A

Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna jest procesem wieloetapowym. Wyróżniamy okres wczesny, realizowany w dwóch etapach, oraz okres późny, realizowany jako etap III.

 

ETAP I

 

Miejsce: odział intensywnej opieki medycznej, odział pooperacyjny, odział kardiologiczny.

 

Cel: zapobieganie niekorzystnym skutkom unieruchomienia, przywrócenie choremu pełnej samoobsługi, poprawa stanu psychicznego oraz umożliwienie jak najszybszego opuszczenia szpitala i powrotu do domu

 

Czas trwania: etap ten kończy się uzyskaniem stanu klinicznego umożliwiającego wypisanie do domu lub przeniesienie na oddział rehabilitacji kardiologicznej.

 

 

ETAP II

 

Miejsce: w zależności od klasyfikacji klinicznej chorego i jego warunków socjalno-bytowych może być realizowana w zróżnicowanej formie:

1. Stacjonarna: oddział rehabilitacji kardiologicznej (chorzy z powikłaniami lub wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych, z poważnymi chorobami współistniejącymi, pochodzący z małych, odległych ośrodków i żyjący w trudnych warunkach socjalnych).

2. Ambulatoryjna wczesna: poradnia lub zakład rehabilitacji kardiologicznej (pacjenci z niepowikłanym przebiegiem I etapu rehabilitacji).

3. Wczesna w warunkach domowych: pod nadzorem poradni rehabilitacji kardiologicznej, poradni kardiologicznej lub przez lekarza rodzinnego przeszkolonego w rehabilitacji kardiologicznej.

 

Cel: poprawa zdrowia i sprawności psychofizycznej, w szczególności wydolności układu sercowo-naczyniowego oraz oddechowego, poprzez zastosowanie różnych form aktywności fizycznej.

 

Czas wdrożenia: najpóźniej 2-3 tygodnie po zakończeniu I etapu.

 

Czas trwania: 4-12 tygodni.

 

ETAP III

 

Miejsce: poradnia rehabilitacji kardiologicznej, poradnia kardiologiczna lub lekarza rodzinnego przeszkolonego w zakresie rehabilitacji kardiologicznej.

 

Cel: uzyskanie dalszej poprawy tolerancji wysiłku, podtrzymanie dotychczasowych efektów leczenia i rehabilitacji oraz zmniejszenia ryzyka nawrotu choroby.


Czas trwania: powinien trwać do końca życia.

NA SKRÓTY

Witryna ma charakter edukacyjny, nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały podane właściwie,
zgodnie z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Zarówno autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje
wykorzystania informacji zawartych w tym serwisie. Ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają na lekarzu prowadzącym.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI