JAK NALEŻY DAWKOWAĆ LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE?

Rozmiar tekstu: A A A

Dawkowanie leku przeciwzakrzepowego jest indywidualne, to znaczy, że każdy chory musi zażywać go dokładnie w takiej dawce, jakiej on sam potrzebuje. Ilość leku ustala się na podstawie wskaźnika INR (International Normalized Ratio co znaczy Międzynarodowy Współczynnik Znormalizowany). Wskaźnik INR określa stopnień aktywności jednego z czynników krzepnięcia krwi, protrombiny. Najprościej mówiąc im wyższy wskaźnik INR tym mniejsza zdolność krzepnięcia krwi. Powinieneś wiedzieć, że efekt działania leku (wartość wskaźnika INR) może czasami ulegać zmianie, zależnie od przyjmowanych innych lekarstw czy prowadzonego trybu życia i ustalona wcześniej dawka wymagać będzie modyfikacji.

NA SKRÓTY

Witryna ma charakter edukacyjny, nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały podane właściwie,
zgodnie z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Zarówno autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje
wykorzystania informacji zawartych w tym serwisie. Ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają na lekarzu prowadzącym.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI