JAK DŁUGO TRWA LECZENIE PRZECIWZAKRZEPOWE?

Rozmiar tekstu: A A A

Leczenie doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi jest różny, w zależności od choroby podstawowej, która była wskazaniem do rozpoczęcia takiego leczenia.

 

Czas stosowania leku przeciwzakrzepowego

U chorych z wszczepioną zastawką mechaniczną serca lek przeciwzakrzepowy trzeba zażywać do końca życia

U chory z wszczepioną zastawką biologiczną serca lub wykonaną naprawą zastawki z wszczepieniem pierścienia, przy braku dodatkowych czynników ryzyka udaru mózgu, leczenie przeciwzakrzepowe stosuje się przez 3 miesiące,

U chorych z migotaniem przedsionków - według wskazań lekarza

U chorych z przebytą zakrzepicą żył głębokich kończyn dolnych leczenie przeciwzakrzepowe stosuje się przez 3 - 12 miesięcy

U chorych z przebytym zatorem tętnicy płucnej leczenie przeciwzakrzepowe stosuje się przez 3 - 12 miesięcy

 

NA SKRÓTY

Witryna ma charakter edukacyjny, nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały podane właściwie,
zgodnie z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Zarówno autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje
wykorzystania informacji zawartych w tym serwisie. Ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają na lekarzu prowadzącym.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI